Plasmider är ringformade DNA-molekyler som finns hos prokaryota celler. Dessa är oftast inte livsnödvändiga men kan ge fördelar för cellen. T ex antibiotika resistens som krävs i specifika miljöer. Prokaryota celler kan kopiera dessa plasmider och dela med sig till andra och på så sätt sprida anlagen genom konjugation. Men det är också möjligt för en bakterie att sprida plasmiden till en eukaryot cell då de replikeras oberoende på värdcellen.